udbetaling - sciencepuljen

Udbetaling

Udbetaling af tildelte midler sker efter følgende retningslinjer:

  1. At et udbetalingsskema er korrekt og fyldestgørende udfyldt.
  2. Dette skal tilsendes SCIENCEpuljen elektronisk.
  3. Der udbetales kun midler, når enten original kvittering er afleveret hos SCIENCErådets sekretariat eller indscannet kopi er tilsendt SCIENCEpuljens sekretær.
  4. Der skal være overensstemmelse mellem det angivne i ansøgningen og kvitteringen.
  5. At kvitteringerne er SCIENCErådet i hænde inden den næstkommende ansøgningsfrist, DOG for midler tildelt i november, skal kvitteringerne senest være SCIENCErådet i hænde inden d. 18. December.
  6. SCIENCE-puljen modtager kun kvitteringer på over 50 kr.
  7. Udbetalingsskemaet sendes med en bilagsoversigt over alle kvitteringer.
  8. Der skal medsendes billeder af hvad pengene er gået til, som kan bruges til at fremme SCIENCEpuljen og SCIENCErådet virke. (Gerne med glade studerende på!)
Ved punkt 5, kan der aftales med sciencepuljen en lægerene frist. Dog senest d.18 december.

Du finder udbetalingsskemaet her: udbetaling.sciencepuljen.dk