Oversigt over godkendte ansøgninger


Alle disse ansøgninger er blevet godkendt til at kunne få støtte fra SCIENCEpuljen. Det er dog ikke ens betydnende med at alle ansøgninger, har gjort brug af at få udbetalt støtten.

  • Projektnavn
  • Studier
  • Studerende