index - sciencepuljen

SCIENCEpuljen

SCIENCEpuljen har til formål at støtte studenterinitierede aktiviteter, som forbedrer det politiske, sociale og faglige studiemiljø på SCIENCE. Puljen skal sikre, at det er muligt for studerende at afholde og udvikle aktiviteter af faglig, studenterpolitisk eller social karakter til gavn for andre studerende SCIENCEpuljen har ansøgningsfrist søndag hver mellemuge.

Fristerne i 2024 er følgende:

Ansøgere kan forvente svar indenfor en måned efter fristen. Det er muligt at søge om penge brugt inden den søgte rundes ansøgningsfrist. Hvis der i en runde er midler, der ikke uddeles, overgår disse til den næste pulje.

Andre puljer du også kan søge:

Aktivitetpuljen hos Studenterrådet, (https://www.srku.dk/tilskud)

Aktivitetpuljen hos DM, (https://studerende.dm.dk/medlemskab/aktivitetspulje)

Aktivitetpuljen hos IDA, (https://studerende.ida.dk/soeg-sponsorat-til-fagraad/)

Krav for at søge SCIENCEpuljen:

 1. Ansøgeren skal være en eller flere studerende, som er indskrevet på en uddannelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet (SCIENCE).
 2. Projektet skal være initieret og drevet af studerende på SCIENCE, for studerende på SCIENCE.
 3. Ansøgningen og samtlige bilag skal være sendt til puljen inden ansøgningsfristen.
 4. Ansøgningen skal følge de formelle krav, som er angivet i formularen.
 5. Der skal sendes et samlet budget for hele projektet/begivenheden.
 6. Projektet skal være realistisk og fremstå gennemarbejdet.
 7. Ansøgningen er på minimum 250 kr.

For udbetaling følg retningslinjer længere nede.

SCIENCEpuljen støtter som udgangspunkt ikke følgende aktiviteter:

 1. Driftsudgifter i forbindelse med etablerede aktiviteter, herunder leje af materialer.
 2. Tab eller skader som følge af skybrud, brand, tyveri mv.
 3. Ændringer eller udnyttelse af universitetets bygninger i modstrid med universitetets interesser.
 4. Køb af alkohol
 5. Aktiviteter som hører under eller konkurrere med universitetets, fakultetets, instituttets eller centres normale drift. (fx studieintroduktionsprogrammer, karrieredag m.m.)
 6. Aflønning
 7. Specialeprojekter og andre forskningsprojekter

Der ses dog bort fra punkt 1 og 5, såfremt der er tale om et nyt projekt, som arrangeres udelukkende af studerende.

Der lægges vægt på at tildele midler til:

 1. Tværfalige initiativer.
 2. Initiativer, der fremmer studiemiljøet mest muligt for flest muligt studerende.
 3. Opstart af nye projekter.

For projekter som allerede kører, vil der i større grad gives støtte til indkøb af udstyr og inventar med længere levetid, end til drift/engangsudgifter.

Søg om penge ved at udfylde ansøgningsskemaet her: Ansøgningskema

PR

For at få mere opmærksomhed på SCIENCErådet og SCIENCEpuljen, skal man huske at gøre opmærksom på at man har fået støtte fra SCIENCEpuljen ved Sciencerådet. Vi stiller ikke store krav til hvordan det gøres, men kom endelig forbi SCIENCErådets kontor og hent nogle klistermærker og få en snak om SCIENCEpuljen:

Frederiskberg campus: Dyrlægevej 9, ved siden af mødelokale 1.

Nørre campus: Ved siden af reception på HCØ

Det er derudover muligt at downloade vores logo og andre lækre ting her: PR Materiale

Udbetaling af tildelte midler sker efter følgende retningslinjer:

 1. At et udbetalingsskema er korrekt og fyldestgørende udfyldt.
 2. Dette skal tilsendes SCIENCEpuljen elektronisk.
 3. Der udbetales kun midler, når enten original kvittering er afleveret hos SCIENCErådets sekretariat eller indscannet kopi er tilsendt SCIENCEpuljens sekretær.
 4. Der skal være overensstemmelse mellem det angivne i ansøgningen og kvitteringen.
 5. At kvitteringerne er SCIENCErådet i hænde inden den næstkommende ansøgningsfrist, DOG for midler tildelt i november, skal kvitteringerne senest være SCIENCErådet i hænde inden d. 18. December.
 6. SCIENCE-puljen modtager kun kvitteringer på over 50 kr.
 7. Udbetalingsskemaet sendes med en bilagsoversigt over alle kvitteringer.
 8. Der skal medsendes billeder af hvad pengene er gået til, som kan bruges til at fremme SCIENCEpuljen og SCIENCErådet virke. (Gerne med glade studerende på!)
Ved punkt 5, kan der aftales med sciencepuljen en lægerene frist. Dog senest d.22 december.

Du finder udbetalingsskemaet her: Udbetalingskema

Hvem er vi?

SCIENCEpuljen er en pulje penge som SCIENCErådet uddeler til studenterinitierede projekter. SCIENCErådet nedsætter hvert år en bestyrelse som har ansvaret for dette. SCIENCEpuljens bestyrelse består af 10 studerende fra SCIENCE, der bredt repræsenterer SCIENCE, med SCIENCErådets økonomiske formand som ustemmedygtigt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen således ud

Menig
Mads Frederik Engstrøm
NANOSCIENCE
Menig
Stefan Rasmussen
Menig
Casper Thon Hoffmann
Menig
Ivan Stoyanov Kanev
Menig
Emil Koch Pedersen
Menig
Magnus Hansen
Menig
Elisabeth Agerschou Ellegård
BIOTEKNOLOGI
Politisk Formand
Camilla Rød Hvilsom
Boline Tiedgen Baastrup
Ellen Maria Skafte Schriver
Amanda Rose Graversen
Julia Tang
Signe Berner
Anders Ugilt Thomsen
Carl Nielsen
Lisa Schønbech
Nethe Pedersen
Valdemar Skogøy
Emilie Lindstrøm Jørgensen
Amalie Thams


Tidligere støtte:

For at få en idé om hvad vi har støttet og hvad vi typisk støtter, kan du her finde et udvalg af tidligere uddelinger: Tidligere Støtte


Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål eller gode råd omkring ansøgning og processen, så er du altid velkommen til at skrive til SCIENCEpuljen (scienceraadet-puljen@science.ku.dk).